Τρίτη 15 Ιουνίου 2010

Δραχμή


(Από την εφημερίδα Αττική περιφέρεια)

Δεν υπάρχουν σχόλια: