Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Αγώνας δρόμου

Εικονογράφηση άρθρου για την εφημερίδα "Αττική περιφέρεια".

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Πολυτεχνείο

Εξώφυλλο εφημερίδας "Αναγγελία".

Αναγγελία σκίτσα

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011