Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Αλλαγή ηγεσίας ΚΚΕ

Εφ. "Αναγγελία"

Δεν υπάρχουν σχόλια: