Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

ΡΙΚΚΣΥ, φτώχεια, ΣΥΡΙΖΑ
Αναγγελία φ.489

Δεν υπάρχουν σχόλια: